ЦЕНОВНИК

2020 ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА

Опција 1 JOB PLACEMENT: 1.445$
I rata -300$ +35$ SEVIS
I I rata -1.145$

Опција 2 SELF PLACEMENT: 1095$
I rata -300$ +35$ SEVIS
I I rata -795$

Трошоци за пријавување 3000 денари
Напомена: Само во октомври попуст-1345УСД за Job Placement. Студентите кои веќе учествувале на програмата W&Т USA преку Наром Травел,
имаат дополнителен попуст од 50$, без оглед кога се пријавиле.

 

Инструкции за уплата на трошоци за пријавување

Примач: Наром Травел, Бул. Кузман Ј.Питу 22-2, Скопје
Цел на уплата: пријава за W&Т USA 2020
Жиро сметка: 210-0496764001- 66, деп. Тутунска Банка – АД Скопје