ЦЕНОВНИК

2023 ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА

Опција 1 JOB PLACEMENT: 1.595$
I rata –    300$ +35$ SEVIS
I I rata – 1295$

Опција 2 SELF PLACEMENT: 1350$
I rata –   300$ +35$ SEVIS
I I rata – 1050$

Трошоци за пријавување 3000 денари.
Напомена: Само во октомври попуст од 50УСД за Job Placement. Студентите кои веќе учествувале на програмата W&Т USA преку Наром Травел, имаат дополнителен попуст од 50$, без оглед кога се пријавиле.

Инструкции за уплата на трошоци за пријавување

Примач: Наром Травел, Бул. Кузман Ј.Питу 22-2, Скопје
Цел на уплата: пријава за W&Т USA 2023
Жиро сметка: 210-0496764001- 66, деп. Тутунска Банка – АД Скопје