ПРИЈАВУВАЊЕ

Заинтересираните кандидати треба да пополнат

  1. пријава во писмена форма
  2. потврда за редовен студент
  3. фотокопија од пасош. (валидност на пасош минимум 6 месеци од влезот во САД)
  4. индекс на увид,
  5. фотокопија од претходни американски визи
  6. една фотографија пасошки формат и
  7. Потврда за уплатени 3000,00 ден. на име трошоци за пријавување (примач: Наром Травел, 210-0496764001-66, деп. Тутунска Банка – АД Скопје; цел на уплата: Летна работа во САД 2023).