ОПЦИИ НА WORK AND TRAVEL ПРОГРАМАТА:

ОПЦИЈА 1 – JOB PLACEMENT

Работна понуда во САД обезбедува Спонзор организацијата.
Со програмата е опфатено:

 • обезбедување работна понуда
 • обезбедување на понуда за повратна авио карта
 • здравствено осигурување
 • Документ ДС-2019
 • СЕВИС документ (И-901)
 • информации и формулари за добивање ССН (Social Security Number)
 • онлине курс по англиски јазик
 • инструкции за патување до работодавецот
 • обезбедување поддршка во текот на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис телефон, информатор за учесниците на програмата и сл).

 

ОПЦИЈА 2 – SELF PLACEMENT

Работната понуда во САД ја обезбедува учесникот на програмата.
Програмата опфаќа:

 • проверка на работната понуда обезбедена од учесникот на програмата
 • обезбедување понуда за повратен авио билет
 • здравствено осигурување
 • Документ ДС-2019
 • СЕВИС документ (И-901)
 • формулар за добивање социјален број (ССН)
 • поддршка за време на траењето на програмата (бесплатен дежурен сервис телефон, информатор за учесниците на програмата и сл)

Напомена: Обезбедената работа мора да биде во согласност со регулативата на Стејт департмент.