ДИНАМИКА НА ПРОГРАМАТА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

 • запознавање со програмата
 • утврдување на исполнувањето на условите за
  учество на програмата

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

 • доставување на документација
 • плаќање на трошоците на пријавување
 • интервју на англиски јазик креирање на онлајн профил во системот на Спонзорот и пополнување на онлајн апликацијата

ПРВА РАТА

 • по пријавување, по завршено интервју за англиски јазик
  (по уплатена прва рата се добива увид во
  базата на работодавци)

РАБОТНА ПОНУДА

 • аплицирање за работа од базата на работи
  преку онлајн профилот
 • Интеракција на
  студентите и работодавците заради избор на
  работа и кандидати
 • аплицирање на Skype интервју или Job Fair
 • потпишување на работна понуда

АВИО КАРТА

 • агенцијата испраќа најповолни понуди за
  авио карта
 • се препорачува картата да се купи што е побрзо заради пониска цена
 • картата да се купи исклучиво по визирањето, освен ако истата не е рефундабилна во случај на недобивање виза

ВИЗИРАЊЕ

 • Инструкции за визирање
 • пополнување на формуларот ДС-160 и уплата за такса за виза
 • закажување термин за визирање

ВТОРА РАТА

 • уплата на втора рата по одобрена виза

ЗАМИНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

 • Инструкции за визирање
 • информатор за учесниците на програмата
 • програма за патување
 • патување

ПРЕСТОЈ И ВРАЌАЊЕ

 • аплицирање за добивање социјален број (ССН) и регистрација во СЕВИС систем
 • редовно ажурирање на податоците во СЕВИС систем
 • Редовна комуникација со Спонзорот и агенцијата
 • враќање по истекувањето на визата

ПОВРАТОК НА ДАНОК

 • обработка на доставената документација
 • информирање за износот за платен данок кој студентот може да го добие назад