Видови на работа кои ги вршат учесниците на програмата

Сезонски работи во хотели, ресторани, голф клубови, национални и забавни паркови

Food runner, bus person, sales person, spa and pool attendant