Важни документи за патување

Пред патување проверете дали во рачниот багаж сте спакувале:

  • Пасош

  • Документ ДС-2019

  • Авио карта

  • Работна понуда

 

Задолжително направете копија од:

  • ДС-2019

  • Ј1 визата и

  • пасошот

 

И чувајте ги одвоени од оригиналот!!!