Италија

ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Во училиштето за јазик е ангажиран тим на постојано вработен персонал кој зборува повеќе јазици и кој е задолжен за следење на работата на секој посетител на курсот одделно почнувајќи од директорот на училиштето, Accommodation Manager- задолжен за сместување, професори, Academic Counselor – лице задолжено за следење на напредокот на секој ученик, Activities Director – лице задолжено за организирање на општествените, културните и спортските активности на посетителите на курсот.

НАСТАВА

15, 20 или 30 часа италијански јазик неделно. Часовите траат 50 мин. Курсот е прилагоден на сите нивоа од апсолутни почетници до најнапредни. По доаѓањето во Рим, студентите прават тест и се распоредуваат во соодветни нивоа и групи. Максималниот број на студенти во група е 14 или за мали групи 6 студенти. Комплетните наставни средства се обезбедени. По завршување на курсот, секој посетител добива соодветен сертификат.

СМЕСТУВАЊЕ

На барање, се обезбедува сместување во семејство или апартман. Исто така, можен е и Bed & Breakfast или хотелско сместување. Сместувањето во семејство може да биде во еднокреветна или двокреветна соба со користење на купатило и кујна. Промена на постелнината и потрошената струја и гас влегуваат во цената, а доколку сакате да имате вклучена исхрана, таа дополнително се наплатува.

ВОН-НАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Разни спортски натпревари, скара, колективна посета на интересните места во градот итн. За овие активности се задолжени аниматори кои ја организираат и раководат со програмата со цел да се развие дружење на посетители и усовршување на италијанскиот јазик. Екскурзиите се изборни.

ГРАДОВИ