ЦЕНОВНИК

2018 ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА

Опција 1 JOB PLACEMENT: 1.345$
I rata -200$ +35$ SEVIS
I I rata -1.145$

Опција 2 SELF PLACEMENT: 945$
I rata -200$ +35$ SEVIS
I I rata -745$

Трошоци за пријавување 3000 денари
Напомена: Студентите кои веќе учествувале на програмата W&Т USA преку Наром Травел,
имаат дополнителен попуст од 50$, без оглед кога се пријавиле.

 

Инструкции за уплата на трошоци за пријавување

Примач: Наром Травел, Бул. Кузман Ј.Питу 22-2, Скопје
Цел на уплата: пријава за W&Т USA 2018
Жиро сметка: 210-0496764001- 66, деп. Тутунска Банка – АД Скопје