Work&Travel Job Fair 2012

Нашиот спонзор Interexchange во текот на Јануари и Февруари месец организира средби (директни или по пат на видео линк ) помеѓу студентите и работодавачите. На Job Fair можат да учествуваат само студентите кои се пријавени на програмата , направено е интервју и уплатиле прва рата на програмата.