Direct Placement

 

Доколку сте пријавени или сакате да се пријавите на опцијата Direct Placement и сами активно се вклучите во одбарање на работна позиција, тогаш можеме да Ви понудиме некоја од следниве понуди

1. International Jewelry , Sundasky,Oh

Sales help, $ 8.00 per hour, 40 hours per week,, Accomodation cost : 65$ per week( free meal)

www.intjewelry419.com

2.Country House Resort, Sisters Bay, WI

Housekeeping, $ 9.00 per hour + $1.00 bonus, 35 hours per week, Accomodation cost : 49$ per week

www.countryhouseresort.com

3.Candy Bar, Put in Bay , OH

Sales Help, $ 7.85 per Hour , 40 Hours per week, Accomodation  costs: 75$ per week

www.putinbayonline.com/shopping.php